Fortællere i VF

Logo VF Birte Mølgaard 2016Vi er en kreds af fortællere, der mødes regelmæssigt 4 gange i perioden jan. – april. og 4 gange i sept. – dec. for at udvikle vore fortællinger og fortælleevner ved kærlig og konstruktiv kritik. Vi lægger vægt på, at fortællegenren er omfattende: egne frit opfundne fortællinger, selvoplevede episoder omsat til fortælling, fortælling efter litterære forlæg (noveller, eventyr, sagn, myter osv.) og der kan sikkert findes på flere alt efter den enkeltes interesse. På møderne hjælper vi hinanden med sparring, feedback og almindelig snak, ligesom vi ved kurser indhenter hjælp fra mere professionelle fortællere til “at lægge en fælles bund ” for os på weekendseminarer og lignende. Det er vort mål at komme ud til et publikum både i og uden for Viborg. Hvad Fortælling er (cirka!) hos os, kan du se på dette link: Fortælling. – og her er i kortform, hvordan vi forsøger at arbejde med det: “Sandwichmodellen”

Via gardinet finder du nogle af fortællerne i Viborg Fortællekreds, som blev stiftet 22. februar 2012. For nogle fortælleres vedkommende er der en særskilt side, som du kan klikke dig frem til.

Fortællekredsen har 25 medlemmer ved udgangen af 2014.

Maj 2015 er vi 27.

Ved udgangen af 2017 er vi 25 medlemmer.

Advertisement